Ubezpieczenia Zdrowotne
Czas na ZDROWIE

Prywatna opieka medyczna Compensa MULTI Zdrowie:

   •   nielimitowane konsultacje lekarskie ze specjalistami bez skierowania, z gwarantowanym terminem oczekiwania:
          – 1 dzień roboczy – do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry,
          – do 5 dni roboczych – do lekarza specjalisty,

   •   nielimitowane badania laboratoryjne i diagnostycznebez dodatkowych kosztów za zużyte materiały,
         np. 
kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,
   •   nielimitowane konsultacje profesorskie oraz wizyty domowe,
   •   akceptację skierowania na badania od lekarza spoza sieci placówek Compensy,
   •   brak karencji na świadczenia,
   •   brak ankiety medycznej,
   •   możliwość włączenia do ubezpieczenia małżonka/partnera i dzieci,
   •   odpowiedzialność za choroby, które zostały zdiagnozowane i leczone przed przystąpieniem do ubezpieczenia.  

Ponad 2200 placówek medycznych na terenie całej Polski.
Ubezpieczeniem obejmujemy wszystkie osoby od urodzenia do 67 roku życia, a po ukończeniu 67 roku ubezpieczeni nie są wykluczani z grupy, ponieważ
nie określamy górnego wieku zakończenia ochrony.

Ubezpieczenia Zdrowotne - Grupowo,
w dobrej cenie, także dla małych firm.
 Już od 5 pracowników!

Korzyści dla pracownika:

•  poczucie bezpieczeństwa i komfort szybkiego leczenia,
•  szybki i wygodny dostęp do nowoczesnej medycyny,
•  swoboda wyboru placówki medycznej,
•  brak karencji na świadczenia,
•  szeroka gama specjalistów oraz badań diagnostycznych,
•  możliwość ubezpieczenia członków rodziny
    (małżonek, dzieci).
  

Korzyści dla pracodawcy:

•  kompleksowa obsługa w zakresie medycyny pracy,
•  poprawa stanu zdrowia pracowników, a w przypadku  
    choroby szybszy powrót do zdrowia,
•  zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
•  prosta i szybka procedura zawarcia ubezpieczenia,
•  bonus przyciągający fachowców i najlepszych pracowników,
•  ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane przez  
    pracodawcę  jest kosztem uzyskania przychodu.   


Przygotowanie oferty dla zakładu pracy wymaga kontaktu
z Negocjatorem Ubezpieczeń Grupowych:
 Jarosław Kaczmarek - tel. 600 148 603


UWAGA:
Wysokość składek za poszczególne pakiety oraz ich dostępność jest negocjowana indywidualnie 
dla każdego zakładu pracy
 i zależy głównie od:

  • ilości zatrudnionych pracowników ogółem,
  • rozkładu liczebnego płci (ilość kobiet i ilość mężczyzn),
  • średniego wieku zatrudnionych pracowników,
  • branży zakładu pracy,
  • lokalizacji firmy (wielkość miejscowości).

Zapytaj o szczegóły (przygotuj powyższe dane).
Zadzwoń:  Jarosław Kaczmarek
 600 148 603


Pobierz dokumenty do zawarcia ubezpieczenia:

Wniosek Zakładu Pracy i Deklaracja Pracownika (2 strony)
Ankieta Medycyny Pracy (1 strona)


FORMULARZ - podaj podstawowe informacje - otrzymasz kalkulację GRATIS:

Podane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celu przygotowania kalkulacji ubezpieczenia.
Nie przekazujemy ich innym podmiotom. Gwarantujemy poufność przekazanych informacji.
Informacje o Zakładzie Ubezpieczeń:
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych
Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
 tel.: +48 22 570 85 12, +48 22 570 85 13
KRS 6691 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP 526 02 14 686
kapitał zakładowy: 179.851.957,00 zł – opłacony w całości  
 


Strona ma charakter wyłącznie informacyjny (marketingowy lub reklamowy) i nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.